Header UtamaWBK

Written by Hendra M on . Hits: 3420

Buku Register Induk Perkara memuat seluruh data perkara baik tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi. Buku ini berfungsi sebagai buku bantu yang mencatat perjalanan perkara sehingga memudahkan pencarian  data perkara yang diterima, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Buku Register Perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terdiri dari :

 1. Register Induk Perkara Gugatan (R1-PA1G)
 2. Register Induk Perkara Permohonan (R1-PA1P)
 3. Register Permohonan Banding (R1-PA2)
 4. Register Permohonan Kasasi (R1-PA3)
 5. Register Pemohonan Peninjauan Kembali (R1-PA4)
 6. Register Penyitaan Barang Bergerak (R1-PA5)
 7. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (R1-PA6)
 8. Register Surat Kuasa Khusus (R1-PA7)
 9. Register Eksekusi (R1-PA8)
 10. Register Akta Cerai (R1-PA9)
 11. Register Perkara Secara Cuma-Cuma (Proedo) (RI-PA10)
 12. Register P3HP (R1-PA11)
 13. Register Perkara Ekonomi Syari'ah (R1-PA12)
 14. Register Isbat Rukyat Hilal dan Pemberian Nasehat/Keterangan Tentang Perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (R1-PA13)
 15. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (R1-PA14)
 16. Register Mediasi (R1-PA15)
 17. Register Mediator (R1-PA16)
 18. Register Induk Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (RI-PA17)

Lokasi Kantor